תַצלוּם
וִידֵאוֹ
סֵמֶל
מְקוֹרִי (JPG) HEX: #F99816 & #020165 - RGB: 249,152,22 & 2,1,101
שָׁקוּף (JPG) HEX: #F99816 & #020165 - RGB: 249,152,22 & 2,1,101
מְקוֹרִי (EPS) HEX: #F99816 & #020165 - RGB: 249,152,22 & 2,1,101
מְקוֹרִי (AI) HEX: #F99816 & #020165 - RGB: 249,152,22 & 2,1,101
שָׁחוֹר (JPG) HEX: #000000 - RGB: 0,0,0
לבן (JPG) HEX: #FFFFFF - RGB: 255,255,255