מועצת המנהלים

Sönmez Çimento | Celal SÖNMEZ
Celal SÖNMEZ
יו"ר הדירקטוריון
Sönmez Çimento | Nurettin KUTLUCAN
Nurettin KUTLUCAN
סגן יו"ר הדירקטוריון
Sönmez Çimento | Erol TÜRKÜN
Erol TÜRKÜN
סגן יו"ר הדירקטוריון
Sönmez Çimento | Ali Cem SÖNMEZ
Ali Cem SÖNMEZ
חבר דירקטוריון

הנהלה בכירה

Sönmez Çimento | Kemal ERDOĞAN
Kemal ERDOĞAN
מנכ"ל
Sönmez Çimento | Tamer GÜL
Tamer GÜL
מנהל מפעל
Sönmez Çimento | Mehmet Emin ERKMAN
Mehmet Emin ERKMAN
מנהל רכש ולוגיסטיקה
Sönmez Çimento | Osman AKBATUR
Osman AKBATUR
מנהל מסחרי