לוח

Sönmez Çimento | Celal SÖNMEZ
Celal SÖNMEZ
יו"ר הדירקטוריון
Sönmez Çimento | Nurettin KUTLUCAN
Nurettin KUTLUCAN
סגן יו"ר הדירקטוריון
Sönmez Çimento | Erol TÜRKÜN
Erol TÜRKÜN
סגן יו"ר הדירקטוריון
Sönmez Çimento | Ali Cem SÖNMEZ
Ali Cem SÖNMEZ
חבר דירקטוריון

מועצת המנהלים

Sönmez Çimento | Ali Cem SÖNMEZ
Ali Cem SÖNMEZ
מנכ"ל
Sönmez Çimento | Oğuzhan KUTLUCAN
Oğuzhan KUTLUCAN
חבר דירקטוריון בכיר
Sönmez Çimento | Ahmet Haluk GÜNER
Ahmet Haluk GÜNER
חבר דירקטוריון בכיר

הנהלה בכירה

Sönmez Çimento | Ahmet Haluk GÜNER
Ahmet Haluk GÜNER
מנהל מפעל
Sönmez Çimento | Mehmet Emin ERKMAN
Mehmet Emin ERKMAN
מנהל רכש ולוגיסטיקה
Sönmez Çimento | Osman AKBATUR
Osman AKBATUR
מנהל מסחרי