Sönmez Çimento tüm faaliyetlerini TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirmektedir.

Uygulanan yönetim sistemleri kapsamında şirketin temel hedefleri, sektörde öncü uygulamalarla fark yaratarak sürekli iyileşmelerin reaktif ve proaktif yapılması, müşteri odaklılık hedefi ile yüksek kalitede ürün ile taleplerin en iyi şekilde karşılanması, çevresel kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması, gereksiz doğal kaynak ve enerji kullanımının önlenmesi, atığın kaynağında azaltılması ve atığın geri dönüştürülmesi, enerji kaynağı, ekipman, ürün ve hizmet tedarikinde enerji verimliliğinin göz önünde bulundurulması, çalışanlarına sürekli kendilerini geliştirebilecek bir ortam sunularak, insan kaynağının en iyi sermaye olarak görülmesi, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefleri doğrultusunda güvenli çalışma koşullarının sağlanarak tüm Sönmez Çimento çalışanlarının iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmasının sağlanmasıdır.

Entegre Yönetim Sistemi Politikası