Klinker Üretimi

Klinker, çimentonun ana bileşenidir. TS EN 197-1 standardındaki her tür çimento üretimi için uygun olan yüksek kaliteli klinker üreten Sönmez Çimento’nun üretim kapasitesi 2 milyon ton/yıldır.

Portland Çimento Üretimi

Sönmez Çimento‘nun çimento üretim kapasitesi 2,16 milyon ton/yıldır. Üretilen çimento tipleri ASTM C150 Type I ve ASTM C150 Type I/II, ASTM C1157 Type GU, TS EN 197-1 CEM I 42,5R, CEM I 52,5N, CEM II/B-M (P-V) 42,5R, CEM IV/B-M (P-V) 32,5R, CEM II/B-P 42,5R, CEM IV/B(P) 32,5R, isteğe bağlı low alkali, sülfata dayanıklı çimento, vb’dir.
Çimento müşterilerine dökme, big bag, sling bag ve cold hood ambalaj içerisinde 21,25 kg, 42,5 kg, 50 kg’lık kraft veya polipropilen torbalarla satılmaktadır.