Loading...
Hakkımızda2021-04-20T14:17:18+03:00

Şirket Profili

SÖNMEZ Holding, KUTLUCAN Holding ve TÜRKÜN Holding ortaklığı ile kurulan Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Adana Yumurtalık TAYSEB Serbest Bölgesi’nde Ekim 2014’de üretime başlamıştır. Aralık 2012’de yapımına başlanan fabrika, son teknoloji tozsuzlaştırma sistemleri ile güncel çevre mevzuatına uygun olarak dizayn edilmiş olup, aynı zamanda alternatif yakıt ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ile çevreci fabrika özelliğini korumaktadır.

413 dönümlük sahası ve 230 çalışanıyla hammadde kaynaklarına çok yakın olan Sönmez Çimento, serbest bölgeler içerisine kurulmasına izin verilen Türkiye’deki ilk çimento fabrikasıdır. Bunun yanı sıra, kendi limanını 2017 yılı kasım ayında devreye alan fabrika bu avantajını da kullanarak müşterilerine en iyi hizmeti sunmaktadır.

Yıllık 1,7 milyon ton klinker ve 2 milyon ton çimento üretimi gerçekleştiren Sönmez Çimento, satışlarının büyük bir bölümünü ihracat olarak gerçekleştirmektedir.

Vizyon & Misyon

ŞİRKETİMİZİN VİZYONU

 • Türkiye’nin en çok ihracat yapan lider “Çimento Şirketi” olmak

ŞİRKETİMİZİN MİSYONU

 • Global pazarda yüksek ürün kalitesi ve hızlı çözüm sistemleri ile dünyanın her noktasındaki müşterilerine,
 • Modern ve düşük emisyonlu üretim teknolojileri ile çevreye,
 • Öğrenen, gelişen, değişen organizasyon yapısı ile çalışanlarına ve iş ortaklarına,
 • Yüksek ihracat rakamlarıyla ülke ekonomisine
 • Değer yaratan şirket olmak.

Sağlık Emniyet Politikası

Sönmez Çimento, iş sağlığı güvenliğinde sektöre örnek bir organizasyon olma yolunda;

 • Güvenli çalışma koşullarını sağlayarak, çalışanlarımızı, ziyaretçilerimizi ve yüklenicilerimizi iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumayı,
 • Çalışanlarımız ve tüm ilgili taraflarla iş birliği içerisinde olarak, Olumlu SAĞLIK ve GÜVENLİK davranışları destekleyerek sağlık ve güvenlik kültürünü geliştirmeyi,
 • Tüm karar süreçlerinde çalışanların katılımını sağlayarak, çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikleri kazandırarak kişisel farkındalıklarını artırmayı,
 • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; operasyonlarımızdan kaynaklanan riskleri proaktif yaklaşımla elemine etmek, tüm faaliyetlerimizde yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi,
 • İş sağlığı güvenliği plan ve programlarında etik, yasal ve modern anlayışı benimsemeyi,
 • Tüm iş süreçlerinde yasal ve diğer şartlara, standartlara uymayı,
 • İSG yönetim sistemini sürekli geliştirmeyi taahhüt etmektedir.

Çevre Politikası

Sönmez Çimento olarak, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyerek tüm faaliyetlerimizde çevreye olumsuz etkileri en aza indirecek yaklaşımları esas alarak sektöre örnek bir organizasyon olma yolunda çevre politikamız;

 • Çevre dostu ürünler geliştirmek için faaliyetlerimiz esnasında oluşabilecek çevre boyutlarını belirleyerek, etkilerini değerlendirmek,
 • Yapılması planlanan işlerde pro-aktif ve sürekli iyileştirici hedefler belirlemek,
 • Çevre mevzuatı, idari düzenlemeler, sektörel yükümlülükler, ulusal ve uluslararası standartlara uymak, doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, yaşam döngüsü ve sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla çevrenin korunmasını sağlamak,
 • Gereksiz doğal kaynak kullanımını önlemek, atığı kaynağında azaltmak, atığın geri dönüşümünü ve geri kazanımını artırmak için çalışmalar yapmak. Atıklar için uygun bertaraf etme tekniklerini kullanarak kirliliğin önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak,
 • Sürdürülebilir hedeflere ulaşmak için çalışanlara sürekli eğitim vermek,
 • Alternatif hammadde kullanımını artırarak fosil yakıt tüketimini azaltmak,
 • Çevre yönetim sistemimize çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, alt yüklenicilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın katılımını sağlamaktır.

Enerji Yönetim Sistemi Politikası

Sönmez Çimento olarak;

 • Enerji tüketimlerimizi ve yönetim sistemimizi iyileştirmek adına faaliyetleri planlarken amaç ve hedeflerimizi belirlemeyi, bu amaç ve hedefleri belirli aralıklarla gözden geçirmeyi,
 • Enerji amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilebilmesi için gerekli bilgiyi, mali kaynağı ve desteği sağlamayı,
 • Kapsamına girdiğimiz yasal mevzuatları takip ederek, bu mevzuatların gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Çalışanlarımızın önerileri ve iyileştirme projeleri ile birlikte enerji tüketimlerimizi azaltmayı ve yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Enerji tüketimini azaltmayı sağlamak adına yeni teknolojik faaliyetleri araştırmayı, planlamayı, bunları uygulamayı ve sonuçlarını takip etmeyi,
 • Yeni ekipman, ürün, hizmet alımlarında enerji verimliliğini göz önünde bulundurmayı,
 • Proseste meydana gelecek yeni yapılacak veya değiştirilmiş tesis, ekipman, donanım gibi faaliyetlerde enerji verimliliğine öncelik vermeyi,
 • Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin ve ziyaretçilerin bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz.

Ürünlerimizi İnceleyin!

Devam Et

Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik San. Tic. A.Ş.
Adana Yumurtalık Serbest Bölge Şubesi

Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Sarımazı SB Mah.2. Bulvar 5. Cadde No:5/01 Ceyhan / Adana / Türkiye
Telefon: +90 322 634 21 70 - Faks: +90 322 999 33 22
E-posta: info@sonmezcimento.com.tr
Şube Mersis: 0600021204100039